Loggıng

GRID TELEKOM YASAL YÜKÜMLÜLÜKLERİNİZİ GRID LOGGİNG HİZMETİ İLE HAFİFLETİYOR !!!

23 Mayıs 2007 tarihinde yayınlanarak yürülüğe giren 5651 sayılı Kanun kapsamında siz "Yer Sağlayıcılar"a bir takım yükümlülükler getirilmiştir. 

  • 5651 sayılı kanun nedir?
  • 5651 sayılı "Internet Ortamında Yapılan Yayınların Izenlenmesi ve Bu Yayınlar Yoluyla Işlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanunun'dur.

En az 1 sunucunuz var ise, barındırma hizmeti veriyor iseniz ve/veya kendi internet sitenizi barındırıyorsanız "SIZ YER SAĞLAYICISISINIZ". 

Yükümlülükeriniz Nedir?

  • TIB'den faaliyet belgesi almak,
  • Hukuka aykırı içerikten haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkan bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içerikleri kaldırmak,
  • Trafik bilgisini zaman damgası ile birlikte altı ay saklamak,
  • Bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü; oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür.

GridLogging hizmeti ile: 

  • TIB'e başvuru yaparak faliyet belgenizi alıyoruz
  • 5651 yasası ile tutlması zorunlu trafik bilgisinizi zaman damgası ile tutuyor,arşivliyoruz.

Müşteri lokaline herhangi bir kutu konumlandırmaksızın, ekstra donanım, yazılım ve yönetim maliyeti gerektirmeden, siz "Yer Sağlayıcılar"için session bazlı loglama tarafımızdan yapılıyor. 

 

HİZMET

AÇIKLAMA

ÜCRET

Faliyet Belesi Temini

Gerekli evrakları göndermeniz durumunda, adınıza TIB'e başvuru yaparak faliyet belgesini temin edecektir

75.00 TL

Node

Verinin alınacağı her bir server/router/switch. müşterinin lokasyonu;

20.00 TL/ Ay

CD Arşiv

Toplanılan logların aylık olarak CD/DVD üzerine kayıt edilmesi ve müşteriye arşiv için gönderilemesi işlemdir. Birim CD/DVD ücreti verilmiştir.
Kargolama ücrete dahildir.

20.00 TL

1 Milyon

Lokalden toplanılan, hash ve time stamp ile işaretlenen log sayısı

5.00 TL

10 Milyon

4.00 TL

100 Milyon

3.50 TL

1 Milyar

2.50 TL

10 Milyar

1.50 TL

100 Milyar

1.00 TL

 

Fiyatlandırma her bir Milyon içindir.

Açıklama: Fiyatlar aşağıdan yukarı doğru geçerlidir. Ör: Aylık 12M kayıt oluşturmanız durumunda birim fiyat 3,5 TL olarak değerlendirilmektedir.

5651 sayılı yasa gereği her yer sağlayıcı log tutmak ve "Faaliyet Belgesi almak ile yükümlüdür. 

"Yer Sağlayıcı Faaliyet Belgesi" olmayan ve trafik bilgisini zaman damgası ile tutmayan yer sağlayıcıya cezai müyyide uygulanmaktdır. 

Faaliyet belgesini temin eden ve kendi trafik logunu tutacak olan Yer Sağlayıların tarafımıza bu durumu resmi yazı ile beyan etmesi ve Faaliet Belgesi kopyası iletmesi rica olunur. 

Faliyet belgesi sahibi olmayan, tarafımızdan log bilgisi tutulması istemeyen firmaları TIB'e bildirme zorunluluğuz vardır.

Daha fazla bilgi için bize 212 310 09 00 numaralı telefondan ulaşabilirsiniz.

{tab=5651 sayılı kanun nedir?}

5651 sayılı kanun nedir?

5651 sayılı “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi Ve Bu Yayınlar Yoluyla İşlenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakkında Kanun” dur. 

23 Mayıs 2007 tarihinde 26530 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. 

{tab=Amacı Nedir ?}

Yasanın çıkarılma amacı nedir? 

Yasanın çıkarılmasının iki amacı bulunmaktadır. 

1. İnternet’in önemli aktörlerinden olan içerik sağlayıcı, yer sağlayıcı, erişim sağlayıcı ve toplu kullanım sağlayıcıların yükümlülük ve sorumluluklarını belirlemektir. 

2. Internet ortamında işlenen belirli suçlarla içerik, yer ve erişim sağlayıcıları üzerinden mücadeleye ilişkin esas ve usûlleri düzenlemektir. 

{tab=İnternet Aktörleri}

İçerik, Yer, Erişim ve Toplu Kullanım Sağlayıcı nedir? 

İçerik Sağlayıcı: İnternet ortamı üzerinden kullanıcılara sunulan her türlü bilgi veya veriyi üretmek, değiştirmek ve sağlamaktır. Günlük gazeteler, dergiler örnek olarak verilebilir. 

Yasaya göre; içerik sağlayıcılar, İnternet ortamında kullanıma sundukları her türlü içerikten dolayı sorumludurlar. 

(Ticari veya ekonomik amaçlı içerik sağlayıcılar, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmakla yükümlüdürler. Aksi takdirde Telekomünikasyon iletişim Başkanlığınca para cezası verilebilir.) 

Erişim sağlayıcı: Kullanıcılarına internet ortamına erişim olanağı sağlar. 406 sayılı Telefon ve Telgraf Kanunu ve Telekomünikasyon Hizmet ve Alt Yapılarına İlişkin Yetkilendirme Yönetmeliği çerçevesinde Telekomünikasyon Kurumu tarafından yetkilendirilen işletmeler erişim sağlayıcılığı faaliyetinde bulunabilirler. 

Yer Sağlayıcı: İnternet ortamında, hizmet ve içerikleri barındıran sistemleri sağlayan veya işleten gerçek veya tüzel kişilerdir. 

Toplu Kullanım Sağlayıcı: Kişilere belli bir yerde ve belli bir süre internet ortamı kullanım olanağı sağlanmasıdır. Başbakanlık, bakanlıklar, kamu kurumları, şirketler konuya örnek olarak verilebilir. 

Ticari Amaçla İnternet Toplu Kullanım Sağlayıcı: İnternet salonu ve benzeri umuma açık yerlerde belirli bir ücret karşılığı internet toplu kullanım sağlayıcılığı hizmeti veren veya bununla beraber bilgisayarlarda bilgi ve beceri artırıcı veya zekâ geliştirici nitelikteki oyunların oynatılmasına imkân sağlayan gerçek ve tüzel kişileri ifade eder. 

{tab=Yükümlülükler Nelerdir ?}

İçerik Sağlayıcı, Yer Sağlayıcı, Erişim Sağlayıcı Ve Toplu Kullanım Sağlayıcıların Yükümlülükleri nelerdir? 

Bu bağlamda tarafınızdan yapılması gereken işlem firmanızın hangi sağlayıcı grubuna girdiğini araştırmak, bulmak ve gerekli yükümlülükleri yerine getirmektir. 

Erişim Sağlayıcı: 

TIB’den faaliyet belgesi alma zorunluluğu ile beraber, 

a) Herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak engelleme imkânı bulunduğu ölçüde erişimi engellemekle, 

b) Sağladığı hizmetlere ilişkin, yönetmelikte belirtilen trafik bilgilerini altı aydan az ve iki yıldan fazla olmamak üzere yönetmelikte belirlenecek süre kadar saklamakla ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini sağlamakla, 

c) Faaliyetine son vereceği tarihten en az üç ay önce durumu Kuruma, içerik sağlayıcılarına ve müşterilerine bildirmek ve trafik bilgilerine ilişkin kayıtları yönetmelikte belirtilen esas ve usûllere uygun olarak Kuruma teslim etmekle,   yükümlüsünüz. 

Erişim sağlayıcı, kendisi aracılığıyla erişilen bilgilerin içeriklerinin hukuka aykırı olup olmadıklarını ve sorumluluğu gerektirip gerektirmediğini kontrol etmekle yükümlü değildir. 

Yükümlülüklerden birini yerine getirmeyen erişim sağlayıcısına Başkanlık tarafından onbin Yeni Türk Lirasından ellibin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

Sağladığı hizmetlere ilişkin olarak, Başkanlığın Kanunla ve ilgili diğer mevzuatla verilen görevlerini yerine getirebilmesi için; erişim sağlayıcı trafik bilgisini bir yıl saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte muhafaza etmek ve gizliliğini temin etmekle, internet trafik izlemesinde Başkanlığa gerekli yardım ve desteği sağlamakla, faaliyet belgesinde yer alan Başkanlığın uygun gördüğü bilgileri talep edildiğinde bildirmekle ve ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılar için belirli bir IP bloğundan sabit IP adres planlaması yapmakla ve bu bloktan IP adresi vermekle yükümlüdür. 

Detaylı bilgi için http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071130-6.htm

 

İçerik sağlayıcı:

Internet ortamında kullanıma sunduğunuz her türlü içerikten sorumlusunuzu anlamına gelmektedir. Fakat web siteniz üzerinden bir link ile başkasının içeriğine bağlantı sağlamanız durumunda karşı tarafın içeriğinden sorumlu olmadağınız gibi sunuş biçimi ve içeriği benimsenmesi dolayısı ile içeriğe linkinin sağlanmış olduğu düşünülmesi durumunda bağlantı sağladığınız içerikten sorumlu tutulmaktasınız. 

Detaylı bilgi için  http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071130-6.htm 

 

Yer sağlayıcı: 

TIB’den faaliyet belgesi alma zorunluluğu ile beraber yer  sağladığı  hukuka aykırı içerikten, haberdar edilmesi halinde ve teknik olarak imkân bulunduğu ölçüde hukuka aykırı içeriği yayından kaldırmakla yükümlüdür. 

Ayrıca, Yer sağlayıcı trafik bilgisini altı ay saklamakla, bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü oluşan verilerin dosya bütünlük değerlerini zaman damgası ile birlikte saklamak ve gizliliğini temin etmekle yükümlüdür. 

Detaylı bilgi için http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071130-6.htm 

 

Toplu kullanım sağlayıcı:

- Ticarî amaçla toplu kullanım sağlayıcılar, mahallî mülkî amirden izin belgesi almakla yükümlüdür. 

- İzne ilişkin bilgiler otuz gün içinde mahallî mülkî amir tarafından Kuruma bildirilir. Bunların denetimi mahallî mülkî amirler tarafından yapılır. İzin belgesinin verilmesine ve denetime ilişkin esas ve usûller, yönetmelikle düzenlenir. 

- Ticarî amaçla olup olmadığına bakılmaksızın bütün toplu kullanım sağlayıcılar, konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almakla yükümlüdür. 

- Birinci fıkrada belirtilen yükümlülüğe aykırı hareket eden kişiye mahallî mülkî amir tarafından üçbin Yeni Türk Lirasından onbeşbin Yeni Türk Lirasına kadar idarî para cezası verilir. 

- İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek. 

 

Ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcı:

             a) Mülki idare amirinden izin belgesi almak.

             b) Konusu suç oluşturan içeriklere erişimi önleyici tedbirleri almak.

             c) Başkanlık tarafından onaylanan içerik filtreleme yazılımını kullanmak.

             ç) Erişim sağlayıcılardan sabit IP almak ve kullanmak.

             d) İç IP Dağıtım Loglarını elektronik ortamda kendi sistemlerine kaydetmek.

             e) Başkanlık tarafından verilen yazılım ile, (d) bendi gereğince kaydedilen bilgileri ve bu bilgilerin doğruluğunu, bütünlüğünü ve gizliliğini teyit eden değeri kendi sistemlerine günlük olarak kaydetmek ve bu verileri bir yıl süre ile saklamak. 

 

Detaylı bilgi için http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071101-4.htm 

 

Sonuç olarak; 

- Eğer Erişim ve/veya Yer sağlayıcı iseniz, Yer ve/veya Erişim sağlayıcı faaliyet belgesi alınması zorunludur. Belge alınmasına yönelik tüm usul ve esaslar  http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel/yonetmelik1.html adresinde belirtilmiş ve doldurulması gereken formlar bilgilerinize sunulmuştur. 

- İnternetin önemli aktörlerinden olan içerik, yer ve erişim sağlayıcılarının, tanıtıcı bilgilerini kendilerine ait internet ortamında kullanıcıların ulaşabileceği şekilde ve güncel olarak bulundurmasını ifade eder. Bu yükümlülük sayesinde mağdur olan bireyler İnternet yayınıyla ilgili yetkili kişilere kolayca ulaşabilecektir. (Ör: http://www.gridtelekom.com/iletisim/default.aspx?SectionId=40 ) 

- Tüm sağlayıcılar yukarıda belirtilen şekilde log tutmakla yükümlüdür. 

Yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda idari para cezasından başlayarak hapis cezasına kadar müeyyideler uygulanabilmektedir. 

Daha detaylı bilgi için aşağıdaki adreslere başvurabilirsiniz: 

http://www.tib.gov.tr/node/76

http://faaliyet.tib.gov.tr/yetbel/yonetmelik1.html

http://www.tib.gov.tr/

 

30 Kasım 2007 tarihli “İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine Dair Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ile 26716 sayılı 1 Kasım 2007 tarihli “Internet Toplu Kullanım Sağlayıcıları Hakkında yönetmelik” Başbakanlıkça hazırlanmış ve 26687 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Telekomünikasyon Kurumu tarafından hazırlanan “Telekomünikasyon Kurumu Tarafından Erişim Sağlayıcılara ve Yer Sağlayıcılara Faaliyet Belgesi Verilmesine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” ise 24 Ekim 2007 tarihinde 26680 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071130-6.htm 

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2007/11/20071101-4.htm 

Konu ile ilgili destek almak için 0212 3100900’dan bize ulaşabilirsiniz. 

{/tabs}

KVKK kapsamında politikalarımıza, aydınlatma metnine ve bilgi edinme başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.