İş Sürekliliği Politikası

 

Grid Telekomünikasyon yönetimi, kurum çapında iş sürekliliğini sağlamak üzere ve tüm fiziksel ve elektronik bilgi varlıklarını en etkin biçimde kullanacağına dair taahhütte bulunmuştur. İş sürekliliği hedefleri bilgi teknolojileri tarafında her bir servise ait bileşenlerin Minumum İş Sürekliliği Hedefleri (MBCO) ile aynı doğrultuda olacaktır. Bu hedefler ilgili bileşenlerin RTO: Recovery Time Objective (Geri Kazanım Zaman Hedefi) ve RPO: Recovery Point Objective (Geri Kazanım Noktası) ‘dan oluşur.

BTSP, kurumun müşterilerine verdiği tüm bilgi ve iletişim hizmetlerini kapsayacak biçimde düzenlemiştir. Konuya ilişkin tüm esaslar iç ve dış paydaşlara aktarılmıştır.

Yönetimin hedefleri içinde yeniliğe ve değişime açık, iyi eğitim almış, konusunda yetkin personel çalıştırmak, sektör içerisinde rakiplerle rekabeti sağlayacak finansman sağlayabilmek, yeterli donanım barındırmakta ve altyapı bulunmaktadır. Ayrıca, sektöre ilişkin mevzuata tam uyumluluk sağlamak, ilgili teknolojik gelişmeyi yakından takip etmek, günlük operasyonel işler yapılırken, hizmet kalitesini artırıcı önleyici faaliyetler ile sorunlar oluşmadan önlem almak hedefleri oluşturulmuştur. BTSP politikası, çevresel değişiklikler, kuruluşun iş ve yapısındaki değişiklikler gibi belirgin değişiklikler olduğunda gözden geçirilecektir.

Grid Telekom'un mevcut stratejik iş planı ve risk yönetimi çerçevesi, BTSP  nin kurulması ve sürdürülmesi aracılığı sağlanmaktadır. BTSP için Risk değerlendirme, BGYS’deki uygulanabilirlik bildirimi ve risk müdahale planı ile uyumlu, Bileşen Hata Etki Analizi (CFIA-Component Failure Impact Analysis) ile gerçekleştirilmektedir. B3T takım yöneticisi Bilgi, risk müdahale planının yönetiminden ve sürdürülmesinden sorumludur.

BTSP politikasının dayandığı ilkeler; çevresel nedenler, donanım arızaları, operasyonel hatalar zararlı kod saldırıları ve tabii afetler gibi tehditlerden BİT servislerini korumak üzere kesintileri önleme; kurumsal hizmetlere olan etkiyi en düşük düzeyde tutacak, kurtarma gayretlerini azaltacak ve hizmet kalitesini muhafaza etmek üzere olayları en kısa sürede belirleme; küçük bir olayın daha ciddi seviyelere yükselmesine önleyecek şekilde süratle tepki verme; servislerin zamanında yeniden başlamasını ve veri bütünlüğünün sürdürülmesini sağlamak üzere kurtarma önceliklerine ve en kritik servislerin ilk önce eski haline dönmesine dayalı  kurtarma; olaylardan alınan dersleri analiz ederek gözden geçiren ve böylece olay ve kesintilere karşı daha iyi hazırlanmayı sağlayan sürekli geliştirme üzerine dayanmaktadır.

Bu doküman B3T Takım Yöneticisinin sorumluğu altındadır ve BTSP'nin tüm gereklerini karşılamak üzere hazırlanmıştır. Dokümanın güncel sürümü üst yönetimce belirlenmiş tüm personelin kullanımına ve gözden geçirmesine açıktır.

 

 

KVKK kapsamında politikalarımıza, aydınlatma metnine ve bilgi edinme başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.